Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov
1 JAVNI NATJEČAJ br. 8/2013. ZA ČIŠĆENJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA, PJEŠAČKIH STAZA, AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I PARKIRALIŠTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
2 JAVNI NATJEČAJ br. 7-ZKG/2013. ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
3 JAVNI NATJEČAJ br. 6-ZKG/2013. ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG I OSTALOG OTPADA SA JAVNIH POVRŠINA
4 JAVNI NATJEČAJ br. 2-ZKG/2012. ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
5 JAVNI NATJEČAJ br. 1-ZKG/2012. ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG I OSTALOG OTPADA SA JAVNIH POVRŠINA
6 JAVNI NATJEČAJ ZA ČIŠĆENJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA, PJEŠAČKIH STAZA, AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I PARKIRALIŠTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
7 POSLOVI ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA – SANACIJA CIJEVNIH PROPUSTA CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2010. GODINU
8 POSLOVI ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA - ISKOP, ČIŠĆENJE I REGULACIJA ODVODNIH JARAKA, PUTNIH GRABA I ODVODNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2010. GODINU
9 POSLOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2010. GODINU – ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA
10 POSLOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH MAKADAMSKIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2010. GODINU – REKONSTRUKCIJA

Stranica 1 od 2