Prema Zakonu o javnoj nabavi

Prikaži # 
1 PLAN NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2014. GODINU
2 IV. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU
3 III. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU
4 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2013. GODINU (od 01.01. do 21.08.2013.)
5 II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU
6 I. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU
7 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU (od 01.01. do 31.12.2012.)
8 PLAN NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU
9 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU (od 01.01. do 31.10.2012.)
10 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2011. GODINU (od 01.01. do 31.12.2011.)
11 OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - OBVEZA IZ ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11.)
12 PLAN NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2012. GODINU
13 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2011. GODINU (od 01.01. do 30.09.2011.)
14 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGOG SELA
15 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U PROZORJU - II etapa
16 RADOVI NA IMPLEMENTACIJI SUSTAVA UPRAVLJANJA INTENZITETOM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA U CILJU UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE
17 PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2010. GODINU (do 31.12.2010.)
18 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE MAKADAMSKE CESTE U PODUZETNIČKOJ ZONI U DUGOM SELU
19 IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "DUBRAVA"
20 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
21 IZGRADNJA KOLNIKA I NOGOSTUPA U OBOROVSKOJ ULICI U GRADU DUGOM SELU
22 NABAVA USLUGE DOSTAVE DOKUMENATA
23 NABAVA NOVČANOG KREDITA
24 IZGRADNJA NOGOSTUPA U UL. HRVATSKOG PREPORODA
25 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
26 OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA