Gradonačelnik

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine, grada, odnosno županije u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Dugog Sela, svojevrsni "gradski premijer".

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju. U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, gradonačelnik ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Vijeća da otkloni uočene nedostatke.

Aktualni gradonačelnik je Stipo Velić, dipl.ing


Kontakt:

tel: 2753 - 705, fax: 2753 - 244

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript