Donesena odluka o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjet mladih

Pod predsjedanjem Ante Bauera, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Grada Dugog Sela danas je u Maloj vijećnici održana sjednica.

Na dnevnom redu našla se je točka kojom se trebala donijeti odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

Marija Cesar, tajnica Grada Dugog Sela je podsjetila kako je odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela osnovan Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Grada Dugog Sela. Cesar se je osvrnula i na njihov rad te spomenula kako obzirom da je to jedno novo tijelo ono je ozbiljno shvatilo svoje zadatke te su ponekad davali i više nego što se je od njih tražilo.

«Sada je njima izišao mandat, jer se članovi biraju na dvije godine, te smo mi sada prema odluci koju je donijelo Gradsko vijeće o osnivanju Savjeta mladih, dužni provesti svu onu proceduru sukladno našem Statutu i odluci, a u skladu sa zakonom o Savjetima mladih te provesti postupak za imenovanje, odnosno izbor novih predstavnika članova Savjeta mladih», objasnila je Cesar.

Tako postoje određeni uvjeti koji se moraju ispuniti, a oni su –  Savjet mladih čini devet članova te moraju imati starosnu dob od 15 do 29 godina i  to su osobe s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

U predlaganje članova Savjet mladih mogu se uključiti svi oni koji se bave mladima, Udruge, učenička vijeća kao i škole, napomenula je Cesar.

Stoga je danas Odbor donio jednoglasnu odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela nakon čega će se taj poziv objaviti u javnom glasilu te će se sukladno rokovima krenuti sa predlaganjem članova.