Pučko otvoreno učilište organizira osnovni tečaj korištenja računalom za odrasle

Pučko otvoreno učilište organizira osnovni tečaj korištenja računalom za odrasle. Početak tečaja planiran je za sljedeći tjedan, 10. svibnja, a trajanje tečaja je 30 sati.

Svi zainteresirani mogu se javiti u Pučko otvoreno učilište i to svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati ili na broj telefona: 2753-419 ili 2753-012.