Usvojeni rebalansi programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture

Nakon jučerašnje sjednice Odbora za komunalne djelatnosti gradski vijećnici danas su većinom glasova usvojili prve rebalanse programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Program gradnje komunalne infrastrukture smanjen je 8.960.000 na 8.678.000 kuna. U dijelu javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete došlo je do smanjenja s 6.054.000 na 5.583.000 kuna – između ostalog smanjena su sredstva za izgradnju parkirališta u Krležinoj i Kažotićevoj ulici za 250.000 kuna, kako bi se predvidjela sredstva za otkup zemljišta za izgradnju istog, pojasnio je pročelnik za prostorno uređenje Marijo Vinko. Smanjena su sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete za pola milijuna kuna. U dijelu održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada došlo je povećanja sredstava s 1,2 na 1,7 milijun kuna. Kako je pojasnio pročelnik Vinko, odustalo se od izgradnje reciklažnog dvorišta, jedino će se financirati projektna dokumentacija za izgradnju istog. Došlo je do povećanja stavke odvoza glomaznog otpada za 225.000 kuna te najma, otplate kamiona za prijevoz otpada. A u dijelu ostale infrastrukture došlo je do smanjenja s 1.396.000 na 1.195.000 kuna – tako je smanjeno projektiranje infrastrukture u zoni Puhovec i Črnovšćak s 550.000 na 200.000 kuna, no zato su dodane stavke za izradu projektnog zadatka, geodetskih podloga te izradu idejnog projekta za izgradnju nadhodnika preko željezničke pruge u Puhovu. Kako je pojasnio pročelnik, HŽ infrastruktura d.o.o. kao investitor, nije mogao u program investiranja rekonstrukcije kolodvora u Dugom Selu, a zbog nedostatka potrebnih sredstava iz europskih fondova, uvrstiti projekt izgradnje nadhodnika na pužnom prijelazu u Puhovu koje inače zatražio Grad Dugo Selo – stoga je Grad preuzeo obvezu financiranja, dok će HŽ naknadno refundirati troškove.

Prema predloženom programu održavanja koji se s dosadašnjih 7.254.400 smanjuje na 6.159.400 kuna – došlo je do više od milijun kuna uštede, jer se nastojalo više sredstava osigurati za program izgradnje komunalne infrastrukture. Tako je za održavanje javnih površina osigurano 687.000 kuna manje, na stavci za održavanje nerazvrstanih cesta manje će biti 194.000 kuna, dok je uvedena nova stavka zaštite okoliša, sukladno zakonskim propisima, koja obuhvaća djelatnosti zbrinjavanja pasa i mačaka i zbrinjavanje lešina za koju se ukupno osigurava 192.000 kuna, objasnio je na sjednici pročelnik Vinko. Također prolongirane su stavke uređenja dječjeg igrališta u Ulici Opetočka, uređenja rekreacijskog centra Puhovo, postava oglasnih panoa te uređenje reciklažnog dvorišta. Vijećnik Stjepan Novosel predložio je amandman po kojem bi se stavka zaštite okoliša smanjila za 70.000 kuna, a isto toliko povećala stavka održavanja groblja na 400.000 kuna. U obrazloženju voditeljica odjela računovodstva Marica Knezić navodi kako je isti prijedlog nemoguće sprovesti radi ranije potpisanog ugovora s izvođačem uklanjanja lešina životinja, a predviđanja su kako će u sljedećem rebalansu biti potrebno predvidjeti još veća sredstva. Prema glasovanju amandman Novosela nije prošao (četiri za, šest protiv).

Danas je donijeta i odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu DUKOM d.o.o. za kratkoročnu pozajmicu kod Hrvatske poštanske banke kojom će se DUKOM zadužiti na iznos od milijun kuna (na godinu dana), a za potrebe plaćanja PDV-a na uvoz opreme za pročistač otpadnih voda. Instrument osiguranja plaćanja za povrat pozajmice je oprema za pročistač otpadnih voda i ugovor o ustupu potraživanja (cesija), zaključen između DUKOM-a, HPB-a i Ministarstva financija. Vijećnika Stjepana Novosela zanimalo je da li istu odluku o suglasnosti daju i Općina Brckovljani i Općina Rugvica, na što je gradonačelnik odgovorio kako će o tome zasigurno biti riječi na sutrašnjoj sjednici Vijeća Općine Rugvica. Nadalje, pojasnio je kako se ovdje radi o pozajmici novca potrebno za plaćanje PDV-a, a koji će Ministarstvo, nakon što roba bude carinjena, u istom iznosu HPB-u. Dosada je inače, DUKOM isplatio 1,2 milijun kuna za potrebe plaćanja PDV-a, a koje su i vraćena iz Ministarstva, kazao je gradonačelnik. Vijećnik HSP-a Nenad Sedlar pitao je može li se znati točan iznos koliko će banka zaraditi na kamatama, no taj podatak moći će se znati nakon što pristigne sva potrebna roba za izgradnju pročistača.