Održana zajednička sjednica predstavnika Grada s predstavnicima mjesnih odbora

U Gradskoj vijećnici održana je zajednička sjednica gradskih vijećnika, gradonačelnika, predstavnika gradskih upravnih odjela s predsjednicima i predstavnicima mjesnih odbora na području grada Dugog Sela. Ovakve sjednice redovita su praksa koja se organizira svaka tri mjeseca kako bi se sve strane upoznale s dosada učinjenim, kao i budućim aktivnostima na području svakog od 14 mjesnih odbora. No, na sjednici održanoj 28. ožujka nisu nazočili svi predstavnici mjesnih odbora već MO Andrilovec Krunoslav Ban, MO Dugo Selo-Jug Branko Deronja, MO Leprovica Slavek Doroda, MO Prozorje Dubravko Graberec te novi predsjednik MO Kopčevec Miljenko Rogić. Ispred Grada nazočili su predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Bertek, gradonačelnik Vlado Kruhak, gradski vijećnik Stjepan Valjak te pročelnici gradskih odjela Miljenko Brezak (za gospodarstvo i financije), Marija Cesar (za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika) i Veljko Bertak (za društvene djelatnosti) te voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović i Mirjana Perković stručna suradnica za mjesne odbor

 

U proteklom razdoblju novce smo potrošili na kupnju vrata za Vatrogasni dom (radi se o 10.000 kuna dotacije koje svaki MO odbor dobiva iz gradskog proračuna, op.a.), referirao je Ban iz MO Andrilovec. Iako je planova puno, ukazao je na problem koji se još nije riješio – čišćenje odvodnih kanala. Voditelj Miljanović poručio je kako će se u kontaktu s Hrvatskim vodama, u čijem vlasništvu kanal, nastojati riješiti problem što prije.

Predsjednik MO Dugo Selo-Jug Deronja izvijestio da novce nisu potrošili, a sastanke odbora nisu mogli održavati zbog preuređenja prostora. Od tekućih problema na njihovom području ističe potrebu nasipavanja spojne ceste sa Savskom i Odranskom ulicom koju koriste svi građani jer nema drugog alternativnog puta. Isto tako spominje problem zadržavanja vode oborinskih voda u Rugvičkoj ulici, koji se još neće riješiti. Naime, u kontaktu s Županijskom upravom za ceste pod čijom je ingerencijom Rugvička cesta, odgovorio je Miljanović, Gradu je poručeno kako za takvu investiciju nisu predviđena sredstva. Deronja se u svom izvješću osvrnuo se i na političku ocjenu SDP-a Dugo Selo na rad mjesnih odbora. Kako kaže, SDP-ova analiza je paušalna. Deronja argumentira da mjesni odbori prije svega nisu pravne osobe, sredstva koje troše – troše se namjenski, a pozive za sastanke ne dobivaju pismeno, već telefonski što su se prethodno dogovorili na jednom od ovakvih sastanaka. Gradonačelnik Vlado Kruhak nadovezao se da u većini mjesni odbori rade korektno i osigurana sredstva troše prema planu – netko u humanitarne svrhe, neki za kupnju kosilice za travu, netko je kupio opremu za dječje igralište, a neki su kupili roštilj. „No, bez obzira svi koriste nabavljeno za potrebe mjesnih odbora“, kazao je gradonačelnik.

U Mjesnom odboru Leprovica sva sredstva su potrošena, a potrebno je još zamijeniti stare salonitne ploče na Domu, no za tu namjenu nisu planirana sredstva. U Mjesnom odboru Prozorje od 10.000 kuna dotiranih sredstava jednoj obitelji s njihovog područja donirano je 2.000 kuna, a ostatak će sačuvati za uređenje Doma. želja im je da Grad pomogne u omogućavanju korištenja jedne ledine za nogometno igralište, a koja je donedavno bila šumovito područje. Također mole da se autobusna stajališta obilježe vertikalnom i horizontalnom signalizacijom radi što bolje sigurnosti djece u prometu u Prozorskoj ulici. U Mjesnom odboru Kopčevec sredstva planiraju utrošiti u humanitarne projekte – za djecu i mladež, i njihove potrebe.