Zagrebačka županija osigurala 5,87 milijuna kuna za subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvitku

Zagrebačka županija u ovoj je godini za subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvitku osigurala 3,02 milijuna kuna bespovratnih sredstava – istaknuto je danas na kolegiju župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Maksimalni iznosi koji može ostvariti jedan korisnik iznosi 100.000 kuna. Osim navedenih 3 milijuna kuna, u 2012. godini osigurat će se i dodatnih 2.850.000 kuna bespovratnih sredstava za potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Raspisivanje natječaja za navedena sredstva očekuje se do kraja veljače.

Na kolegiju je predstavljen i prijedlog Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Zagrebačke županije za 2012. godinu kojeg je za potrebe županije izradila Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske. Godišnji Plan sadrži ciljeve, uključujući okvirni cilj uštede energije na području županije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove itd. Ukupni cilj energetskih ušteda na području Zagrebačke županije koje će se ostvariti provedbom aktivnosti i projekta predviđenih u Planu u sektoru industrije, prometa te općem sektoru iznosi 102,69 TJ (tera džul). Za 9 mjera koje će se provoditi tijekom 2012. godine potrebno je 5,7 milijuna kuna. Zagrebačka županija u svom Proračunu osigurala je 1,2 milijuna kuna dok će se preostali iznos prikupiti iz različitih bespovratnih izvora kao što su Fond za zaštitu okoliša, Program Europske banke za obnovu i razvoj(IBRD) – TAM BAS, Program IPA  III C – malo i srednje poduzetništvo te Operativni program IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013. Konačnu odluku o prihvaćanju navedenog Plana, donijet će Županijska skupština na predstojećoj sjednici.

Kliničkom bolničkom centru „Sestre Milosrdnice“ Klinici za očne bolesti iz Zagreba dodijelit će se 105.749 kuna za kupnju seta za transplantaciju i instrumenata za keroplastiku. Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Zavodu za bolesti metabolizma dodijelit će se 23.978 kuna za kupnju uređaja koji nadgleda vitalne funkcije bolesnika, dok će se  Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ odobriti 271.215 kuna za obnovu fasade na zgradi V. paviljona u kojem su smještena dva bolnička odjela.

Zagrebačka županija i ove je godine osigurala 100.000 kuna za liječenje medicinskom rehabilitacijom 26-ero hrvatskih branitelja u Specijalnoj bolnici Naftalan. Zakupit će se i jedna bolesnička postelja u svrhu liječenja 30 psorijatičnih bolesnika s područja županije. Za tu namjenu osigurano je 150.000 kuna. Za sufinanciranje službe traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti županijskog Društva Crvenog križa Zagrebačka će županija u ovoj godini izdvojiti milijun kuna.

S ciljem daljnje edukacije poduzetnika o iskorištavanju IPARD sredstava i ostalih EU pretpristupnih programa, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije i ove će godini organizirati minimalno 10 radionica na području županije. Za tu svrhu Zagrebačka županija osigurat će 80.000 kuna.