Ansambl LADO u svibnju dolazi u Dugo Selo

Naš najpoznatiji folklorni ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske, čije je ime i kvaliteta svjetski prepoznata – LADO održat će u svibnju, točnije 16. –humanitarni reprezentativni koncert za dugoselsku Udrugu „AmoReVera“.Koncert će se održati u Dugom Selu u Gradskoj sportskoj dvorani s početkom u 20sati.

Prihod od koncerta namijenjen je Udruzi potpore osobama s intelektualno komunikacijskim poteškoćama „AmoReVera“ u sklopu UN-ove konvencije o pravima invalida kojom se promicanje inovativnog pristupa prema osobama s poteškoćama temelji na poštivanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka, baziranom na stvaranju uvjeta jednakih mogućnosti. Programima potpore Udruga želi omogućit istanovanje i pomoć za život u zajednici uz podršku, koji ljudima s invaliditetom daju stvarnu mogućnost izbora i načina života.

O ovom vrhunskom kulturnom događanju, kao i o samoj organizaciji koncerta, te hvalevrijednom projektu Udruge AmoReVera bit će govora u periodu koji dolazi. Zadodatne informacije tu je i web stranica Udruge www.amorevera.org