Odbor za izbor i imenovanje grada Dugog Sela –prolongiranje odluke o razrješenju člana

Na današnjoj sjednici Odbora za izbor i imenovanje gradaDugog Sela raspravljalo se o zahtjevu SDP-a Dugo Selo za razrješenje Silvestra Posavcadužnosti člana Odbora za komunalne djelatnosti i imenovanje novog člana. Naime,u njihovom zahtjevu predlaže se da se na isto mjesto imenuje StjepanŠtefinovec. Razlog za smjenu, odnosno odstupanje iz članstva nije naveden, kakood samog člana Silvestra Posavca, tako ni od dugoselskog SDP-a. U dodatnomobrazloženju, koje je u raspravi dala članica Odbora za izbor i imenovanje,Jasminka Kokot Bambić (SDP) pojasnila je kako Posavac unazad tri mjeseca nedolazi na sjednice Odbora, ali ni na sjednice Gradskog vijeća. GradonačelnikVlado Kruhak, koji je također nazočio sjednici, dotaknuo se problema sveučestalijeg nedolaska ostalih vijećnika na sjednice Gradskog vijeća - kod jošjednog vijećnika SDP-a te kod jednog vijećnika HDZ-a.  S obzirom da sezakonski ne može opozvati mandat vijećnika, dok se na članstvo u radnimtijelima može prekinuti – političke stranke bi trebale same riješitiproblem sa svojim vijećnicima, kazao je predsjednik Odbora za izbor iimenovanja Anto Bauer, a vezano uz prijedlog SDP-a Bauer je predložio da seuputi dopis Posavcu s pozivom da se očituje o svom članstvu u Odboru zakomunalnu djelatnost, u roku od 15 dana. Kokot Bambić smatra da se dogodiopresedan, s obzirom da se u sličnoj situaciji prihvatio prijedlog HSP-a kada sutražili razrješenje više svojih članova, dok se SDP-u ne prihvaća, dodavšitakođer da se time zadire u unutarstranačke stvari, radi čega je glasovalaprotiv odgode odluke. Većina je bila za prolongiranje, uz napomenu da se zasljedeću sjednicu dobije i mišljenje Gradskog vijeća.