Poduzetnička zona Dugo Selo

Gospodarski razvoj jedan je od temeljnih prioriteta u razvoju Grada Dugog Sela, radi čega prema prostorno planskim dokumentima za gospodarsku aktivnost je namijenjeno gotovo 286 ha građevinskog zemljišta, na kojem gradskim odlukama se širi i prostor zvanične poduzetničke zone. 
Poduzetničke zona Dugo Selo smještena je na vrlo povoljnom prostoru južno od željezničke pruge, gdje u okruženju posluje već više tvrtki, od kojih se veličinom ističe Cinčaonica tvrtke Dalekovod. 
Parcele su pretežno u državnom vlasništvu.

Grad Dugo Selo u svojem vlasništvu u dijelu poduzetničke zone Puhovec ima više parcela od cca 1.000 do 20.000 m2, a u dijelu poduzetničke zone Črnovčak Grad Dugo Selo ima površinu od 100.000 m2, gdje je u vlasništvu države  raspoloživo još više od 90 ha zemljišta (Kopčevec), pogodnog za poduzetničke aktivnosti.

Prednosti položaja Poduzetničke zone Dugo Selo očituju se u:

 • blizini Zagreba (manje od 20 km od centra grada, 15 do 20 min.vlakom)
 •  

 • direktnom izlasku na autocestu na pravcu Zagreb-Lipovac (čvor Rugvica, udaljen manje od 2 km)
 •  

 • smještaju neposredno uz magistralnu željezničku prugu (u Dugom Selu raskrižje pravaca Ljubljana-Zagreb-Vinkovci-Beograd i  Ljubljana-Zagreb-Koprivnica-Budimpešta), preko koje u neposrednoj blizini  zone predstoji izgradnja nadvožnjaka (komunikacija sjever-jug)
 •  

 • blizini željezničkog ranžirnog kolodvora u Dugom Selu (300m)
 •  

 • neposrednom kontaktu ili blizini priključaka električne energije, vodoopskrbe, plina, telefona i pristupne županijske ceste

  Udaljenosti priključaka od zone u km:

 •  

  električna energija 0,5 – REGIONALNA TRAFOSTANICA
  vodoopskrba 0,1 – MAGISTRALNI VOD
  Kanalizacija, zatvoreni sustav 0,1 – GLAVNI KOLEKTOR
  plin 0,1 – MAGISTRALNI VOD
  telefon 0,5
  pristupne asfaltirane ceste 0,5 – 0,0 – ŽUPANIJSKA CESTA

 • postoji i mogućnost širenja zone.
 •  

  Uzimajući u obzir veličinu, mogućnost širenja i navedene lokacijske prednosti, prostori Poduzetničke zone Dugo Selo vrlo su privlačni ne samo za ulaganja malih  i srednjih poduzeća, kojima je među ostalim osobito interesantna blizina grada Zagreba, već i značajnim i većim investitorima, kojima je u poslovanju važan neposredan i kvalitetan pristup glavnim, pa i međunarodnim pravcima željezničkog i cestovnog transporta.

  Nekoliko fotografija:


  Udaljenosti priključaka od zone u km:

  električna energija 0,5 – REGIONALNA TRAFOSTANICA
  vodoopskrba 0,1 – MAGISTRALNI VOD (100 kWh)
  Kanalizacija, zatvoreni sustav 0,1 – GLAVNI KOLEKTOR
  plin 0,1 – MAGISTRALNI VOD
  telefon 0,5
  pristupne asfaltirane ceste 0,5 – 0,0 – ŽUPANIJSKA CESTA